چهارشنبه 10 آذر 1400

معرفی اثر: قرآن عبدالقادر حسین...

معرفی اثر: قرآن عبدالقادر حسینی خط: عربی/ متن نسخ کاتب: متن عبدالقادر حسینی ، بد...

ﺳﻪشنبه, 09 آذر,1400

بازدید گروهی از پرسنل و سربازا...

بازدید گروهی از پرسنل و سربازان مرکز آموزش تکاور شهید سرلشگر ابوالفضل شبان نزاجا...

یکشنبه, 30 آبان,1400

بازدید جمعی از پرسنل دانشگاه ا...

بازدید جمعی از پرسنل دانشگاه افسری امام علی(ع) از موزه ملی قرآن کریم .به گزارش ر...

شنبه, 22 آبان,1400

معرفی اثر: قرآن آقاجان پرتو

معرفی اثر: قرآن آقاجان پرتوخط: عربی/ متن نسخ و حاشیه نستعلیق کاتب: متن آقاجان پر...

دوشنبه, 10 آبان,1400