چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398

ویژه برنامه اعیاد شعبانیه در ...

ویژه برنامه اعیاد شعبانیه در موزه ملی قرآن کریم برگزار شدبه گزارش روابط عمومی مو...

چهارشنبه, 21 فروردین,1398

بازدید اعضای دارالقرآن خانه کا...

بازدید اعضای دارالقرآن خانه کارگر از موزه ملی قرآن کریم بمناسبت اعیاد شعبانیه در...

ﺳﻪشنبه, 20 فروردین,1398

افزایش چشمگیر بازدید از موزه م...

افزایش چشمگیر بازدید از موزه ملی قران کریم در مقایسه با سال گذشتهرکورد بازدید ا...

یکشنبه, 18 فروردین,1398

موزه ملی قرآن کریم آماده تر از...

موزه ملی قرآن کریم آماده تر از گذشته به استقبال نوروز 1398میرودخاطر نشان میگردد ...

دوشنبه, 27 اسفند,1397