پنجشنبه 06 تیر 1398

نمایشگاه زن ، خانواده و سبک زن...

نمایشگاه زن ، خانواده و سبک زندگی برگرفته از بیانات رهبر انقلاب در موزه قرآن کری...

چهارشنبه, 05 تیر,1398

کارگاه آموزشی با عنوان : " مبا...

کارگاه آموزشی با عنوان : " مبانی معماری دوره اسلامی " برگزار شد.به گزارش روابط ع...

چهارشنبه, 05 تیر,1398

موزه ملی قرآن کریم آماده برگزا...

موزه ملی قرآن کریم آماده برگزاری نمایشگاه " ریحانه " شد......به گزارش روابط عموم...

ﺳﻪشنبه, 04 تیر,1398

"کارگاه آموزشی مبانی معماری دو...

"کارگاه آموزشی مبانی معماری دوره اسلامی" در موزه ملی قرآن کریم برگزار می گردد."ک...

چهارشنبه, 29 خرداد,1398