یکشنبه 16 آذر 1399

تصویر برداری مراحل مرمت نسخ خط...

تصویر برداری مراحل مرمت نسخ خطی از سوی عوامل مستند سرای کهن نسخ نفیس خطی موجود د...

ﺳﻪشنبه, 04 آذر,1399

طرح ساماندهی اطلاعات عمومی،تخص...

به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم طرح ساماندهی اطلاعات عمومی،تخصصی ، پژوهش...

ﺳﻪشنبه, 27 آبان,1399

معرفی کتابخانه موزه ملی قرآن ک...

معرفی کتابخانه موزه ملی قرآن کریم /یکی از واحدهای فرهنگی وابسته به موزه ملی قران...

شنبه, 10 آبان,1399

مصاحبه برنامه رادیو گفتگو با م...

مصاحبه برنامه رادیو گفتگو با مدیر موزه ملی قرآن کریم در خصوص سفر و صنعت گردشگریب...

چهارشنبه, 07 آبان,1399