یکشنبه 01 مهر 1397
بازدید مدیر کل پشتیبانی  سازمان میراث فرهنگی  از موزه ملی قرآن کریم
بازدید مدیر کل پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی از موزه ملی قرآن کریم
به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم، مسئولین اداره کل پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی، از فعالیت های اجرایی موزه ملی قرآن کریم بازدید به عمل آوردند . در این بازدید دکتر محمد حسین عسگرپور مدیر کل امور پشتیبانی سازمان ضمن بازدید ا...
07 شهریور 1397