جمعه 14 بهمن 1401

(آرشیو ماه شهریور 1397)

بازدید مدیر کل پشتیبانی  سازمان میراث فرهنگی  از موزه ملی قرآن کریم

بازدید مدیر کل پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی از موزه ملی قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم، مسئولین اداره کل پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی، از فعالیت های اجرایی موزه ملی قرآن کریم بازدید به عمل آوردند . در این بازدید دکتر محمد حسین عسگرپور مدیر کل امور پشتیبانی سازمان ضمن بازدید ا...