جمعه 14 بهمن 1401

(آرشیو ماه مهر 1401)

بازدید تعداد کثیری از شهروندان ناحیه 4 شهرداری منطقه 11 از موزه ملی قرآن کریم

بازدید تعداد کثیری از شهروندان ناحیه 4 شهرداری منطقه 11 از موزه ملی قرآن کریم

بازدید تعداد زیادی از شهروندان ناحیه 4 شهرداری منطقه 11 از موزه ملی قرآن کریم حضور جمعی از شهروندان ناحیه 4 شهرداری منطقه 11 از موزه ملی قرآن کریم در روز 26 مهر ماه سه شنبه به تعداد 80 نفر در ساعت 9 الی 12جمعی از والدین به...
حضور جمعی از شهروندان منطقه 11 جهت بازدید از موزه ملی قرآن کریم

حضور جمعی از شهروندان منطقه 11 جهت بازدید از موزه ملی قرآن کریم

حضور جمعی از شهروندان کم برخوردار منطقه 11 جهت بازدید از موزه ملی قرآن کریم جمعی از شهروندان منطقه 11 در روز 24 مهر ماه یکشنبه به تعداد 40 نفر ساعت 9 الی 12از موزه ملی قرآن کریم بازدید نمودند . ضمن استقبال و پذیرایی از شهروندا...