جمعه 14 بهمن 1401

(آرشیو ماه آبان 1399)

طرح ساماندهی اطلاعات عمومی،تخصصی  ، پژوهشی ، تهیه و تدوین شناسنامه های علمی- هنری 80 اثر از آثار موزه ملی قرآن  کریم

طرح ساماندهی اطلاعات عمومی،تخصصی ، پژوهشی ، تهیه و تدوین شناسنامه های علمی- هنری 80 اثر از آثار موزه ملی قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم طرح ساماندهی اطلاعات عمومی،تخصصی ، پژوهشی ، تهیه و تدوین شناسنامه های علمی- هنری 80 اثر از آثار موزه ملی قرآن کریم در چارچوب طرح راهبردی معرفی فهرست نویسی قرآن ها و نسخ خطی توسط جناب آقای دک...
معرفی کتابخانه موزه ملی قرآن کریم

معرفی کتابخانه موزه ملی قرآن کریم

معرفی کتابخانه موزه ملی قرآن کریم /یکی از واحدهای فرهنگی وابسته به موزه ملی قران کریم کتابخانهای است تخصصی باموضوع علوم قرآنی و تفاسیر به زبان های مختلف انگلیسی،عربی،اسپانیایی...و فارسیدر مساحت 465 متر در دو طبقه که همزمان با تاسی...
مصاحبه برنامه رادیو گفتگو با مدیر موزه ملی قرآن کریم در خصوص سفر و صنعت گردشگری

مصاحبه برنامه رادیو گفتگو با مدیر موزه ملی قرآن کریم در خصوص سفر و صنعت گردشگری

مصاحبه برنامه رادیو گفتگو با مدیر موزه ملی قرآن کریم در خصوص سفر و صنعت گردشگریبه گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم حجت الاسلام صابری مدیر موزه ملی قرآن کریم روز دوشنبه پنجم آبان مصاحبه ای با ردایو گفتگو انجام دادند در خصوص سفر...