جمعه 14 بهمن 1401

(آرشیو ماه آبان 1400)

بازدید گروهی از پرسنل و سربازان مرکز آموزش تکاور شهید سرلشگر ابوالفضل شبان نزاجا  از موزه ملی قرآن کریم

بازدید گروهی از پرسنل و سربازان مرکز آموزش تکاور شهید سرلشگر ابوالفضل شبان نزاجا از موزه ملی قرآن کریم

بازدید گروهی از پرسنل و سربازان مرکز آموزش تکاور شهید سرلشگر ابوالفضل شبان نزاجا از موزه ملی قرآن کریمبه گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم ،در این بازدید که در 24 آبان انجام شد ،جمعی از پرسنل و سربازان حضور داشتند ، حجت الاسلا...
بازدید جمعی از پرسنل دانشگاه افسری امام علی(ع) از موزه ملی قرآن کریم

بازدید جمعی از پرسنل دانشگاه افسری امام علی(ع) از موزه ملی قرآن کریم

بازدید جمعی از پرسنل دانشگاه افسری امام علی(ع) از موزه ملی قرآن کریم .به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم ،در این بازدید که در 17 آبان انجام شد ،حجت الاسلام ولی زاده از واحد تبلیغات و پاسخگویی به مسائل شرعی دانشگاه افسری امام ...
معرفی اثر: قرآن آقاجان پرتو

معرفی اثر: قرآن آقاجان پرتو

معرفی اثر: قرآن آقاجان پرتوخط: عربی/ متن نسخ و حاشیه نستعلیق کاتب: متن آقاجان پرتو، 1291ق ـ حاشیه: عبدالرحیم افسر، 1290قمکتب: اصفهانتوضیحات: نسخه برای میرزا محمد حسن سراج الملک وزیر دارالسلطنه اصفهان کتابت شده ، ثبت شده در فهرست آ...