جمعه 14 بهمن 1401

(آرشیو ماه آذر 1401)

برگزاری سومین دوره کلاس آتش نشانی و اطفای حریق در موزه قرآن

برگزاری سومین دوره کلاس آتش نشانی و اطفای حریق در موزه قرآن

برگزاری سومین دوره کلاس آتش نشانی و اطفای حریق در موزه قرآنبه گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم ، سومین دوره کلاس آتش نشانی و اطفای حریق روز دوشنبه 30 آبان ماه سال ۱۴۰۱ برای برای پرسنل موزه قرآن برگزار شد.در این دوره که به صورت...
اهداء کتاب در روز "کتاب و کتابخوانی " به کتابخانه تخصصی موزه ملی قرآن کریم

اهداء کتاب در روز "کتاب و کتابخوانی " به کتابخانه تخصصی موزه ملی قرآن کریم

اهداء کتاب در روز "کتاب و کتابخوانی " به کتابخانه تخصصی موزه ملی قرآن کریم به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم روز سه شنبه 24 آبان ماه سال 1401 بمناسبت روز "کتاب و کتابخوانی " تعدادی کتاب و قرآن کریم از طرف مرحوم مهندس منصور ...