جمعه 15 فروردین 1399

کارگاه آموزشی"آشنایی با مبانی هنر ماد و هخامنشی "در موزه ملی قرآن کریم برگزار شد.

کارگاه آموزشی"آشنایی با مبانی هنر ماد و هخامنشی "در موزه ملی قرآن کریم برگزار شد.
کارگاه آموزشی"آشنایی با مبانی هنر ماد و هخامنشی "در موزه ملی قرآن کریم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم، کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی "هنر ماد و هخامنشی "امروز صبح با سخنرانی استاد حسین ناصری دکتری باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس ، متخصص دوران های تاریخی ،در موزه ملی قرآن کریم برگزار شد .
این کارگاه بابیان مقدمه ای در باب ویژگی های هنری و قومیتی به جای مانده از اقوام ماد شروع شد.
استاد حسین ناصری بیان نمود : آنچه ویژگی کلی هنر و تمدن هخامنشی را در بر می گیرد، توجه به معماری و عظمت گرایی در آن ،گرایش به نقش و نگاره های جانوری و توجه و احترام به شخصیت والای انسانی است .
ماد ها بدین واسطه توانستند با تلفیق عناصر بومی و عناصر ملل تابعه و با تکیه بر مصالح مناسب و اندازه ها، نگرشی آرمانی، عظمت گرا و عاری از خشونت را به تحقق رسانند.
در ادامه توضیح داد :هنر و تمدن هخامنشی با به کار گیری همزمان شیوه های طبیعت گرایی در ترسیم گل و گیاه و جانور ( تجرید گرایی)پرندگان خیالی و مظاهر مقدس، (به نوعی صراحت ، سادگی ظرافت ،دقت و تعادل در بیان هنری خود دست یافت که منطق بر آن حکم فرما بود ) گستره وسیع قلمرو هخامنشی زمینه تاثیر و تعامل هنری میان ایران و سرزمین های تابعه را پدید می آورد اما هنرمندان هخامنشی ضمن تاکید بر دستاورد های بومی با ایجاد وحدت و هماهنگی میان همه این هنر ها نوعی هنر فاخر، متناسب با ذوق ایرانی را پدید آوردند که از هویت ملی نیز برخوردار بود .
استاد حسین ناصری تصریح کرد : سهم ایرانی در شکل گیری هنر هخامنشی را باید در ترکیب کردن، ظرافت بخشیدن،تناسب دادن و عظمت بخشیدن به مجموعه این هنر ها دانست با نگاهی به تاریخ ایران شاید بتوان گفت عالی ترین تجلی هنری به معنی حقیقی در معماری بیان شده است .
در پایان کارگاه آموزشی کلیه شرکت کنندگان از آثار برجسته موزه ملی قرآن کریم بازدید کردند.
روابط عمومي امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.