جمعه 15 فروردین 1399

برگزاری کارگاه آموزشی « فرجام امپراطوری ساسانی » در موزه ملی قرآن کریم

برگزاری کارگاه آموزشی « فرجام امپراطوری ساسانی » در موزه ملی قرآن کریم

برگزاری کارگاه آموزشی « فرجام امپراطوری ساسانی » در موزه ملی قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم ، از سوی کمیته پژوهش جامعه راهنمایان کارگاه آموزشی " فرجام امپراطوری ساسانی " صبح امروز ساعت 10 به سخنرانی دکتر علیرضا رسته " دکتری تاریخ اسلام " در گالری منفی 2 موزه ملی قرآن کریم برگزار شد.

دکتر علیرضا رسته بیان کرد : بی گمان رویدادهای تاریخی اموری آنی نیستند بلکه برآمده از حلقه ای در هم تنیده از سلسله علت ها و معلول هایند ،بنابراین شناخت آن ها نیازمند شناسایی زمینه ها و ریشه ها است با آن که در این بررسی تعین سرآغازی برای پژوهش دشوار است ، اما به ناگزیر می توان پادشاهی خسروپرویز را به عنوان این کلاف سردرگم ، نقطه عزیمت قرارداد .

علیرضا رسته دکتری تاریخ اسلام دولت ساسانی را اینچنین تشریح و بیان کرد : دولت ساسانی توسط اردشیر بابکان در سال ۲۲۶ میلادی رسماً تأسیس شد و پس از ۴۲۶ سال در سال ۶۵۲ میلادی فروپاشید. برخی از مورخان و پژوهشگران شکل گیری این دولت را به سال ۲۲۴ و سال سقوط آن را ۶۴۲ میلادی نوشته اندکه با محاسبات تقویمی تاریخ ایران و جهان باستان هماهنگ و سازگار نیست. این نکته بر همۀ اهل پژوهش در عرصۀ تاریخ ایران ساسانی روشن است که اردشیر بابکان در سال ۲۲۴ میلادی دولت خودمختار خود را در دارابگرد فارس اعلام کرد . اردشیر که به خانواده ای از حاکمان محلی فارس تعلق داشت در سال ۲۲۶ میلادی رسماً به قدرت رسید و پانزده سال یعنی تا سال ۲۴۱ میلادی سلطنت کرد. او مناطق تحت حاکمیت خود را متحد کرد و به زیر فرمان یک فرمانروا که خود او بود درآورد.

در پایان این کارگاه ، علاقمندان شرکت کننده از آثار موزه در طبقه منفی 3 که شامل آثار معاصر، آثاری از خوشنویسان و نگارگران معاصر و همچنین تابلو خط، نقاشی، و آثار تجسمی بود بازدید کردند .

موزه قرآن موزه قرآن امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.