جمعه 15 فروردین 1399

کارگاه آموزشی « مفهموم نمادین نقشمایه های جانوری در هنر ایران باستان » در موزه ملی قرآن کریم برگزار شد

کارگاه آموزشی « مفهموم نمادین نقشمایه های جانوری در هنر ایران باستان » در موزه ملی قرآن کریم برگزار شد

کارگاه آموزشی « مفهموم نمادین نقشمایه های جانوری در هنر ایران باستان » در موزه ملی قرآن کریم برگزار شدبه گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم کارگاه آموزشی « مفهوم نمادین نقشمایه های جانوری در هنر ایران باستان » " از سلسله کارگاههای نمادشناسی هنر ایران باستان 2 به سخنرانی ترنم تقوی پژوهشگر و دکتری نمادها و اسطوره های باستانی در گالری منفی 2 موزه ملی قرآن کریم برگزارشد.


ترنم تقوی دکتری نمادها و اسطوره های باستانی در این کارگاه گفت :در دوران باستان و در نزد انسان دوران کهن هر شکل و نقشی ، نماد ونشانه ای برای ستایش خدایان ، عناصر مافوق طبیعی و گاه ابزاری برای تسلط وی بر نیروهای اهریمنی و نابودگر طبیعت بود . در گذشته اسطوره ها انعکاسی از ناتوانی انسان و عدم آگاهی اش از علل واقعی حوادث و اعتراضی به رخدادهای غیر عادلانه بود. با گذر زمان اسطوره ها به زبانی برای بیان امیال و آرزوهای انسان برای رسیدن به حیات جاودان و تسخیر نیروهای طبیعت تبدیل شدند . بیش از این ادامه حیات و باروری و ازدیاد محصول، دغدغه اصلی بشر نخستین بود و او رسیدن به هریک را به نیروهای فراطبیعی که نمایندگانی در زمین داشتند نسبت میداد . 


ترنم نقوی گفت : نزد ایرانیان باستان این مساله به آب و گرمای خورشید و تغییر منازل ماه در رابطه با بارش باران بستگی داشت و هر یک نمادهای نام برده جانشینی جانوری یا گیاهی بر زمین داشت که گاه مسئولیت آنها را برعهده گرفته و همان کارکرد را دارا میشد. نمادهای متعلق به ماه و آب همچون حیوانات شاخدار (بزکوهی ، قوچ و گاو) پرندگان آبزی ، ماهی ، مار و اژدها هریک به نحوی با بارش باران و ماه در پیوند بوده و نمادهای مربوط به خورشید و آتش همچون گربه سانان ( شیر و پلنگ ) و پرندگانی چون خروس و شاهین و عقاب به نشانه جانور خورشیدی ، بر سفالینه ها و آثار دوران کهن گاه به شکل منفرد، گاه در کناردیگر نمادها یا در حال نبرد با یکدیگر نقش میشدند . نبردهایی که در مفهوم نمادین خود نمایشی از تعادل اضداد و دو جنبه از حقیقتی واحد بودند که در ظاهر در جدال و در معنای نهفته خود دارای هدفی واحد، یعنی تداوم هستی و گردش چرخه حیات بودند . 

وی در ادامه به معرفی جانوری (بز کوهی ، مار عقرب، شیر ، گاو، شاهین و حیوانات اساطیری همچون گریفین و شیردال ) در ایران باستان پرداخته و ضمن بیان معانی آشکار و ضمنی هر نماد و اسطوره های مرتبط به آن در سرتاسر جهان در مطالعه ای تطبیقی به بررسی نقش هر نماد بر آثار برجای مانده از دوران پیشا تاریخی ایران تا انتهای دوران ساسانی و تغییرات تصویری نمایش جانوری از حالت انتزاعی به حالت طبیعتگرایانه و کارکرد آن ( از منظر آیینی ، اسطوره ای ، تزیینی یا با کارکرد سیاسی و اقتصادی ) پرداخت و نقش هر نماد را در ارتباط با خدایان و خدای بانوان اساطیری بیان نموده و چرایی واژگونی معنای برخی از نمادهای کهن را در گذر زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .  

روابط عمومي امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.