پنجشنبه 13 آذر 1399

برگزاری کارگاه آموزشی " فرهنگ و معماری ایران در عصر مغول " در موزه ملی قرآن کریم

برگزاری کارگاه آموزشی "  فرهنگ و معماری ایران در عصر مغول "  در موزه ملی قرآن کریم

برگزاری کارگاه آموزشی " فرهنگ و معماری ایران در عصر مغول "
در موزه ملی قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم کارگاه آموزشی " فرهنگ و معماری ایران در عصر مغول " با حضور آقای دکتر توحید شریفی دکترای تاریخ میانه در روز سه شنبه 22 مرداد ماه برگزار گردید و با معماری عصر ساسانی و گریزی به سبک معماری آن است آغاز شد و در این بخش به تغییرات معماری با ورود اسلام ختم شد . در دوره آل بویه مجدداً شاهد شکل گیری معماری ایرانی هستیم معروف ترین سبک های معماری تا قبل از عصر سلجوقی که عبارت بودند از : سبک رازی و سبک خراسانی که مورد اشاره قرار گرفتند در بخش بعدی با ورود سلجوقیان و تشکیل امپراطوری گسترده سلجوقی شاهد تحولات عمیقی در فرهنگ و معماری ایرانی هستیم ، که نمونه آن تحولات شکل گرفته در مساجد مانند به کارگیری رنگ کاشی آبی فیروزه‌ای، طاق های قوسی و سایر ویژگی‌های زیبایی شناسانه است که بر عظمت و اقتدار بنا می افزوده علاوه بر این مساله توجه به معماری ایران باستان نیز همواره مورد توجه سلجوقیان بوده است پس نقش مهمی در جلوه دادن هنر باستان ایران داشته اند همانند : فتح اردشیر و اسکندر ... و در ادامه به بررسی انواع کاشی های نقش برجسته کنده کاری شده در این دوره پرداخته شد و نقوش کنده کاری شده مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت به معرفی چند بنای شاخص عصر تیموری پرداخته شد.
موزه قرآن موزه قرآن امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.