دوشنبه 05 آبان 1399

گزارش ایران دیلی از ظرفیت های فرهنگی و گردشگری موزه ملی قرآن کریم

گزارش ایران دیلی از ظرفیت های فرهنگی و گردشگری موزه ملی قرآن کریم
گزارش ایران دیلی از ظرفیت های فرهنگی و گردشگری موزه ملی قرآن کریم . جهت مطالعه به لینک زیر مراجعه کنید.
http://newspaper.irandaily.ir/?nid=6463&pid=12&type=0
مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

بازدیدکننده
بازدیدکننده ﺳﻪشنبه, 23 اردیبهشت,1399 05:02
ایشون ۱۰ ساله هیچ حرف جدیدی به مصاحبه هاشون اضافه نمیکنند و فقط مانند یک ضبط صوت در حال صحبت کردن درباره یک موضوع هستند،لطفا از اقدامات صورت گرفتا در موزه گژارشی تهیه شود.