چهارشنبه 10 آذر 1400

معرفی مقاله

معرفی مقاله
روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم : معرفی مقاله ...

مقاله /تابستان 1400/ رقیه لطفی
قرآن کریم بنایی است که علاوه بر زیبایی سازه ای، گنجینه ای از نسخ خطی ارزشمندی را تحلیل و بررسی یکی از نگاره های نسخه دیوان اشعار متعلق به موزه قرآن کریم
موزه در خود جای داده است. هم اکنون نسخه ای از کتاب دیوان اشعار در این موزه موجود است که از این ارزش زینتی مثتثنی نمی باشد و مربوط به دوره تیموری است و نگاره های آن نمایشگر تداوم سنت و مکتب نگارگری ایران است. به خوبی شیوه نقاشی مکتب شیراز را در این نسخه می توان مشاهده نمود. نقاشی های این کتاب به احتمال زیاد در زمان حکومت سلطان ابراهیم توسط هنرمندی ناشناس کشیده شده است.
این مقاله در چند بخش تنظیم شده است:
-آشنایی با مکتب نگارگری شیراز
-ویژگیها و مشخصات مکتب شیراز
-زندگینامه ابراهیم سلطان و تاثیر او بر نگارگری مکتب شیراز
-مشخصات دیوان اشعار

مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.