یکشنبه 03 مهر 1401

معرفی اثر: قرآن آقاجان پرتو

معرفی اثر: قرآن آقاجان پرتو

معرفی اثر: قرآن آقاجان پرتو
خط: عربی/ متن نسخ و حاشیه نستعلیق
کاتب: متن آقاجان پرتو، 1291ق ـ حاشیه: عبدالرحیم افسر، 1290ق
مکتب: اصفهان
توضیحات: نسخه برای میرزا محمد حسن سراج الملک وزیر دارالسلطنه اصفهان کتابت شده ، ثبت شده در فهرست آثار ملی
مشخصات جلد: مقوا با روکش ساغری مشکی با تزئینات زرین؛ اندرون، قرمز ساده
محل نگهداری: موزه ملی قرآن کریم
شماره موزه :156
مدیر سایت امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.