جمعه 14 بهمن 1401

همکاری موزه ملی قرآن کریم با دانشجویان مقاطع مختلف

همکاری موزه ملی قرآن کریم با دانشجویان مقاطع مختلف
همکاری موزه ملی قرآن کریم با دانشجویان مقاطع مختلف

از جمله برنامه¬های مهم فرهنگی، علمی و پژوهشی موزه ملی قرآن کریم، همکاری با دانشجویان دانشگاهها جهت انجام تحقیقات مربوط به پایان¬نامه¬های علمی است. در چهارماهه ( خرداد، تیر، مرداد و شهریور ) به 2 دانشجو به شرح زیر همکاری لازم ارائه گردیده است:
1- دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران
عنوان پایان نامه: تذهیب و نشانه¬های قرآنی در قرآنهای دوره صفویه
در این خصوص امین اموال فرهنگی موزه طبق بخشنامه، عکسهایی از نشانه¬های قرآنی مربوط به 10 جلد نسخه خطی قرآن دوره صفویه به همراه اطلاعات تخصصی آثار را در اختیار دانشجو قرارداده است.
2- دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران
عنوان پایان نامه: تطبیق عناصر بصری در تذهیب مصحف¬های قرآنی دوران تیمور، شاهرخ و سلطان حسین بایقرا
در این خصوص امین اموال فرهنگی موزه طبق بخشنامه، عکسهایی از نشانه¬های قرآنی مربوط به 6 جلد نسخه خطی قرآن دوره تیموری به همراه اطلاعات تخصصی آثار را در اختیار دانشجو قرارداده است.

مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.