موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 23 شهریور 1399

ثبت 10 نسخه خطی فاخر از آثار موزه ملی قرآن در فهرست آثار ملی

ثبت 10 نسخه خطی فاخر از آثار موزه ملی قرآن در فهرست آثار ملی
در جلسه شورای ملی ثبت آثار منقول تاریخی فرهنگی که در تاریخ یکشنبه 16 شهریور 1399سالن آمفی تئاتر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد 10 نسخه خطی از آثار موزه ملی قرآن کریم در فهرست آثار ملی به ثبت رسید .
به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم در تاریخ 25 مرداد 1399 تعداد 35نسخه خطی مورد بررسی های هیات کارشناسی قرار گرفت و از بین آنها 19 اثر برای ثبت در فهرست آثار ملی انتخاب گردید و مقرر شد این آثار در 2 مرحله برای ثبت ارسال شوند که در مرحله اول 10 اثر به اداره ثبت آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی معرفی گردید و 16 شهریور 1399 در جلسه شورای ملی ثبت آثار منقول تاریخی فرهنگی که در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دربرگزار شد 10 نسخه خطی از آثار موزه ملی قرآن کریم ثبت ملی شد.
آثار ثبت شده به شرح زیر میباشد:
1- مجموعه آثار به رقم محمد ابراهیم قمی، خوشنویس مشهور دوره صفویه، شامل:
- نسخه خطی صحیفه سجادیه، تاریخ کتابت: 1088 هجری قمری
- نسخه خطی قرآن کریم، تاریخ کتابت: 1108 هجری قمری
- مرقع خطی با موضوع سخنان حضرت علی (ع ) موسوم به نثراللالی، تاریخ کتابت: 1119 هجری قمری
- نسخه خطی قرآن کریم، تاریخ کتابت: 1086 هجری قمری

2- مجموعه آثار به رقم عبدالله عاشور رنانی، خوشنویس مشهور دوره قاجاریه، شامل:
- نسخه خطی قرآن کریم, قرآن هفتاد و یکم کاتب
- نسخه خطی قرآن کریم, قرآن هفتاد و سوم کاتب
- نسخه خطی قرآن کریم, قرآن نود و چهارم کاتب، تاریخ کتابت: 1231 هجری قمری
- نسخه خطی قرآن کریم, قرآن نود و هفتم کاتب، تاریخ کتابت: 1234 هجری قمری

3- جزیی از قرآن خطی به رقم علاء الدین تبریزی، خوشنویس مشهور دوره صفویه:
- سه سوره سبا، فاطر و بخشی از سوره یس، تاریخ کتابت: 978 هجری قمری
4- نسخه خطی قرآن کریم به رقم علی عسگر ارسنجانی، خوشنویس مشهور دوره قاجاریه:
- نسخه خطی قرآن کریم، تاریخ کتابت: 1280 هجری قمری