موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 20 مهر 1399

معرفی موزه ملی قرآن کریم در برنامه تلویزیونی تهرانگرد شبکه تهران

معرفی موزه ملی قرآن کریم در برنامه تلویزیونی تهرانگرد شبکه تهران
به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم ، شبکه تلویزیونی تهران در برنامه تهرانگرد به معرفی و نمایش آثار این موزه پرداخت .
در ادامه فایل این ویدیو جهت تماشای علاقه مندان آمده است