موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 27 مهر 1400

بازدید بانوان سرای محله شیخ هادی از شهرداری منطقه 11

بازدید بانوان سرای محله شیخ هادی (شهرداری منطقه 11 ) از موزه ملی قران کریم
به گزارش روابط عمومی موزه قرآن کریم ، در این بازدید مدیر موزه ملی قرآن کریم اطلاعات جامع و کاملی را از آثار موزه را در اختیار مهمانان قرار دادند.