موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 05 دی 1400

تصاویر بازدید هفته گذشته وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

تصاویر بازدید هفته گذشته سید عزت الله ضرغامی وزیر محترم میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی از موزه ملی قرآن کریم