موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 22 دی 1400

معرفی اثر: قرآن علاءالدین تبریزی


معرفی اثر:
قرآن علاءالدین تبریزی
خط: عربی/ نسخ و نستعلیق
کاتب متن : علاءالدین تبریزی، 1010ق
مشخصات جلد: مقوای روغنی بوم زرد با طرح اسلیمی های حلکاری شده و ترنج های متداخل هندسی منقوش به گل و برگ رنگین
محل نگهداری: موزه ملی قرآن کریم
شماره موزه :219