موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 30 فروردین 1401

بازديد دانش آموزان دبيرستان شريعتي منطقه 11 از موزه ملي قرآن كريمبه گزارش روابط عمومي موزه ملي قرآن كريم ، در تاريخ 30 فروردين ماه تعدا 80 نفر از دانش آموزان و معلمان دبيرستان پسرانه شريعتي منطقه 11 از موزه ملي قرآن كريم بازديد كردند .
در اين بازديد دانش آموزا ن با انواع نسخ خطي قرآن هاي دوره هاي مختلف مانند تيموري ، قاجار ،صفويه و همچنين تابلو هاي نگارگري ، آثار سفال و... آشنا شدند .
در اين بازديد راهنماي موزه به سوالات بازديد كنندگان پاسخ داده و اطلاعات جامع و كاملي در اختياردانش آموزان قرار دادند .
علاقمندان به بازديد گروهي از موزه ملي قرآن كريم مي توانند با آدرس سايت www.quranmuseum.ir
و شماره تلفن 02166490864 تماس حاصل فرمايند .