موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 05 اردیبهشت 1401

بازديد معاون صنايع دستي از غرفه ي موزه ملي قرآن كريم در نمايشگاه قرآن كريم


به گزارش روابط عمومي موزه ملي قرآن كريم يكشنبه 4 ارديبهشت ماه معاون صنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از غرفه ي موزه ملي قرآن كريم در بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي قرآن در محل مصلي بازديد كردند .
سركار خانم دكتر پويا محموديان در بازديد خود از غرفه ي آثار شاخص موزه ملي قرآن كريم ،سير تحول تدريجي كتابت ، تذهيب و ديگر هنرهاي قرآن از قرن چهارم تا اواخر دوره قاجار را كه با ارائه تصاوير نسخه هاي ادوار مختلف به نمايش گذاشته شده است مورد عنايت قرارداده و اظهار اميدواري كردند كه در موزه ملي قرآن واقع در تقاطع وليعصر (عج) و امام خميني از نزديك از آثار ارزشمند موجود ديدن كنند.
خانم فروغ كاسب امين اموال موزه با ارائه توضيحاتي در مورد آثار موزه ،اعلام داشتند كه توجه به شرايط ويژه و ضوابط دقيق جابجايي نسخه هاي خطي تاريخي و رعايت پروتكل ها حفاظت از آثار ، امكان ارائه خود آثار در غرفه امكان پذير نبوده از تصاوير تهيه شده از برخي از آثار مهم در معرض نمايش قرار داده شده است .
و هدف از نمايش اين تصاوير ، آشنايي اجمالي بازديد كنندگان با آثارموجود در موزه ملي قرآن كريم است .