موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 06 اردیبهشت 1401

بازدید خواهران قرآنی پایگاه بسیج مسجد سید الشهدا از موزه ملی قرآن کریم

به گزارش روابط عمومي موزه ملي قرآن كريم ، صبح روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه 1401 جمعی از خواهران قرآنی پایگاه بسیج مسجد سیدالشهدا ی منطقه استاد معین با هدف ترويج و توسعه فرهنگ ديني و قرآني ميان عموم مردم به ويژه بانوان بسيجي از موزه ملي قرآن كريم بازديد به عمل آوردند .
خانم كاسب امين اموال موزه ملي قرآن كريم با توضيحاتي در مورد تاريخچه ي موزه آثار شاخص وبينظير آن ، از دوره تيموري تا قاجار ، از بانوان استقبال كردند .