موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 03 آبان 1401

نشست مشترک پژوهشکده هنر و موزه ملی قرآن کریم


نشست مشترک پژوهشکده هنر و موزه ملی قرآن کریم

جناب آقای دکتر تقوی مدیر پژوهشکده هنر به همراه جمعی از مدیران این مجموعه روز یکشنبه 1 آبان ماه 1401 با هدف تعامل با مجموعه موزه ملی قرآن کریم از موزه بازدید نمودند.

ضمن استقبال حجت الاسلام صابری مدیر موزه ملی قرآن کریم با همکاری های دو جانبه با این مجموعه در نشست مشترک قرار شد که اعضای هئیت علمی پژوهشکده هنر از آثار برجسته نسخ خطی موزه قرآن در خصوص پژوهش های زیبایی شناسی و هنرهای قرآنی استفاده نمایند.