موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 22 فروردین 1397

شجره نامه های امامزادگان

میراث فرهنگی نشان دهنده پیشینه عظیم فرهنگی و نوع تمدن، هنر و مجموعه فکر و علم و دانش مردم هر کشوری است. بی شک وضعیت فعلی هر جامعه ای از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با گذشته و آینده آن جامعه ارتباط کامل دارد.عقل و منطق حکم می کند که در حفظ و حراست میراث باستانی و تاریخی کشور که معرف هویت ملی، دینی و فرهنگی آن ملت و سرزمین است به عنوان ارزشهای فرهنگی و تمدن پیشینیان که در زندگی اجتماعی آینده جامعه نقش به سزایی دارد،کوشش نماید.
در کشور ایران تعداد بی شماری آثار ارزشمند باستانی ،تاریخی فرهنگی و هنری شناسایی شده است که از این تعداد بیش از هفده هزار اثر تاکنون به ثبت رسیده اند و از این مجموعه حدود سه هزارو پانصد اثر تا کنون به عنوان بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اعم از بناهای امامزادگان، مساجد، حسینیه ها مدارس علمیه، اماکن مذهبی اقلیت های دینی با وجود ویژگی ها و شرایط خاص در فهرست آثار تاریخی فرهنگی به ثبت رسیده است.
آرامگاه امامزادگان، پناه گاه علاقمندان قرآن و عترت، محسوب می شود به منظور آشنایی بیشتر زائران وگردشگران مذهبی و علاقمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) اطلاعات جامعی از نسب و شجره نامه شخصیت های مدفون در بقاع متبرکه ثبت شده در فهرست آثار ملی تاریخی کشور در معرض دید بازدید کنندگان از موزه ملی قرآن کریم به عنوان یک نمایشگاه دائمی در کنار آثار قرآنی قرار گرفته است.